Kiểm tra điều kiện mở tài khoản ngân hàng Quân Đội - MB Bank của khách hàng